Najkorzystniejsze rozliczanie z Urzędem Skarbowym

Najpopularniejszym formularzem służącym do rozliczenia podatku dochodowego jest PIT-37. Korzysta z niego większość ludzi zatrudnionych jedynie na etacie otrzymujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i otrzymujący zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych, stypendia, przychody z praw autorskich (nie trzeba doliczać dochodów małoletnich dzieci na przykład z renty rodzinnej). W pierwszej kolejności należy zdecydować się na rodzaj rozliczenia opodatkowania – czy rozliczamy się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jednak, aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie okienko w rubryce: ,,wybór sposobu opodatkowania”.

Małżeństwo, a rozliczanie z fiskusem

Warunkiem wspólnego rozliczenia przez małżonków jest przebywanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istnienie przez ten czas między małżonkami wspólności majątkowej. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa w roku podatkowym może również zostać złożony przez podatnika, który: – zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w czasie roku podatkowego; – pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Z przedstawionego preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków skorzystać można również w sytuacji, gdy jedno z małżonków nie osiągnęło w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (3089 złotych).

W sytuacji, gdy jeden z małżonków posiadało przychody opodatkowane w formie karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu bądź sąd orzekł separację. Zatem wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe. Należy zwrócić uwagę, że jeśli podatnik osiąga różne źródła przychodów, a część z nich opodatkowuje w formie karty podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego i to nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, nawet z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych.

Zalety wspólnego opodatkowania

Korzyścią wspólnego opodatkowania jest możliwość zapłacenia wspólnie niższego podatku niż w przypadku odrębnych rozliczeń, a w największym stopniu zyskują na tym małżonkowie ze znaczną różnicą między dochodami. W sytuacji, gdy roczne dochody jednego z małżonków umiejscowione są w innym przedziale skali podatkowej niż dochody drugiego małżonka.

Podsumowując

Najwięcej zyskują małżeństwa, w których jeden z małżonków nie posiada żadnych dochodów, a drugi wykazuje dochód w kwocie co najmniej 171 056 złotych. W takiej sytuacji cały dochód roczny zostanie będzie opodatkowany według stawki 18%. Nie przyniesie natomiast żadnej różnicy, wspólne rozliczenie małżonków, którzy po odliczeniu wszelkich ulg odliczanych od dochodu – uzyskują dochód (przychód po odjęciu kosztów) w wysokości 85,528 złotych W takim wypadku podatek wyniesie tyle samo, co w przypadku złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych PIT.
Więcej informacji o rozliczenia z urzędem skarbowym na poradnikprzedsiebiorcy.pl: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozliczenia-z-urzedem-skarbowym-czesc-i

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *